గ్యాలరీ

5eeb211e7e157

ఇండోనేషియా కోసం ప్రాజెక్ట్

5eeb246eeb967

దక్షిణాఫ్రికా కోసం ప్రాజెక్ట్

5eeb24aaab3c8

దక్షిణాఫ్రికా కోసం ప్రాజెక్ట్

5eeb24b96bb8b

దక్షిణాఫ్రికా కోసం ప్రాజెక్ట్

5eeb25bfe9f22

జాంబియా కోసం ప్రాజెక్ట్

5f3241e8eda73

దక్షిణాఫ్రికా కోసం ప్రాజెక్ట్

5f3241fb8b092

జింబాబ్వే కోసం రేజర్ వైర్

5fc8c32c54d45 (4)

స్టెయిన్లెస్ స్టీల్-హై సెక్యూరిటీ ఫెన్స్

6076b93c6b6cf

వెల్డెడ్ మెష్ కంచె ఫోటోలు